قفل رینگ چرخ سمند تولید داخل

کد کالا : ۵۸۰۹


آچار بازکن (رابط تبدیل)  و گل (شیار) سر پیچ متنوع ارسال می گردد.

۲۷۴/۵۰۰ تومان

لیست قیمت انواع قفل و ایمنی خودرو

قفل رینگ چرخ تولید داخل مناسب خودرو سمند مطابق با استاندارهای صنعتی   شامل 4 عدد پیچ و 2عدد  اچار مخصوص - نکته اینکه  کالای ارسالی  دنده و اچار (کلید)  متفاوت ومتنوع  ارسال خو هد شد

لوازم جانبی خودرو سمند

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد قفل رینگ چرخ سمند تولید داخل: