قفل رینگ چرخ پراید 131 - 132 برند SAHRAGARD

کد کالا : ۵۸۰۷قیمت: ۱۴۲/۵۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا


نقد و بررسی قفل رینگ چرخ پراید 131 - 132 برند SAHRAGARD:

قفل رینگ چرخ پراید 131 0 132: قفل رینگ چرخ SAHRAGARD مناسب خودرو پراید 131 - 132 مطابق با استاندارهای صنعتی و دارای آنالیزهای کمی و کیفی از آزمایشگاه رسمی کشور میباشد.

مشخصات بیشتر:

ابعاد بسته: -
وزن(تقریبی): -
ضخامت: -
سایر: -

سایر لوازم جانبی پراید 131 - 132نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد قفل رینگ چرخ پراید 131 - 132 برند SAHRAGARD.

با کمال میل پذیرای نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما میباشیم .