بازو اهرمی به همراه برف پاک کن (مجموعه 4 عددی ) پراید 131 - 132 -این مجموعه برف پاکن شامل  2 عدد بازویی یا اهرم فلزیی و2 عدد تیغه برفپاک کن پراید 131-132 -151- برف پاک کن کامل پراید

لوازم جانبی خودرو پراید 131 - 132

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد بازو اهرمی به همراه برف پاک کن (مجموعه 4 عددی ) پراید 131 - 132: