قفل رینگ چرخ تیبا تولید داخل

کد کالا : ۵۶۹۹


آچار بازکن (رابط تبدیل)  و گل (شیار) سر پیچ متنوع ارسال می گردد.

۲۷۴/۵۰۰ تومان

لیست قیمت انواع قفل و ایمنی خودرو

قفل رینگ چرخ SAHRAGARD مناسب خودرو تیبا مطابق با استاندارهای صنعتی و دارای آنالیزهای کمی و کیفی از آزمایشگاه رسمی کشور میباشد.

لوازم جانبی خودرو تیبا

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد قفل رینگ چرخ تیبا تولید داخل: