عایق درب صندوق سمند کامل کننده درب صندوق از جنس نود به همراه خار وبا نصب راحت وزیبایی محفظه داخلی صندوق عقب اتومبیل. پوشش سیمهایی که از داخل درب صندوق عبور نموده است و تا حدودی عایق صدا که از قسمت عقب بداخل اتومبیل نفوذ میکند.

لوازم جانبی خودرو سمند

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد عایق درب صندوق سمند:

خوبه