سینی زیر موتور مزدا 3 نیو محافظ کارتل روغن خودرو در برابر اصابت سنگ و اجسام سخت می باشد همچنین از منبع شیشه شور و برخی لوازم برقی خودرو در برابر آسیبهای احتمالی جلوگیری مینماید. سینی زیر موتور مزدا 3 نیو با طراحی مناسب و عبور هوا از قسمت زیرین موتور باعث تهویه هوای قسمت زیرین موتور خودرو مزدا 3 نیو میگردد. در ضمن لازم به توضیح است که سینی زیر موتور مزدا 3 نیو ساخته شده از آلیاژ فلزی محکم و مقاوم می باشد. سینی زیر موتور مزدا 3 نیو بلحاظ ورق فلزی مقاوم مانع از صدمه به زیر موتور مزدا 3 نیو میگردد.

لوازم جانبی خودرو مزدا 3 نیو

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد سینی زیر موتور مزدا 3 نیو: