کفپایی (کفپوش) لاستیکی کفپوش سمند سورن پلاس بدون نیاز به برش شرکتی می باشد وباپوشش حداکثری کف اتومبیل سمند سورن پلاس وطرح ساده م بصورت 3تکه است عقب یکسره می باشد

لوازم جانبی خودرو سمند سورن پلاس

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد کفپوش لاستیکی سمند سورن پلاس طرح فابریکی: