به دلیل اینکه اطراف بدنه اتومبیل بخصوص قسمت گلگیر از آسیب پذیر ترین نقاط بدنه اتومبیل می باشد جهت آرامش خاطر مشتریان زه دور گلگیر، ضربه گیر اتومبیل رانا را پیشنهاد می نماییم.

لوازم جانبی خودرو رانا (رانا پلاس)

نظرات و پیشنهادات کاربران در مورد زه دور گلگیر رانا: