مشخصات و قیمت نگهداری و ابزار خودرو سورنتو ایکس ام XM ۲۰۱۰-۲۰۱۱

مشخصات خرید و قیمت جدیدیترین انواع تزیینات اسپرت, لوازم جانبی و نگهداری و ابزار خودرو سورنتو ایکس ام XM 2010-2011 در چارچرخ کالا