لیست قیمت عایق و نمد خودرو کیا سراتو سایپا (سراتو ۲۰۰۰)