باربند آلومینیومی پایه دار


باربند سانتافه 2015-2017 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0138

۶۳۰/۰۰۰

۵۹۸/۵۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند توسان 2011-2015 IX35 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0139

۴۳۵/۰۰۰

۴۱۳/۲۵۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند لیفان X60 ایکس 60 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0146

۴۰۰/۰۰۰

۳۸۰/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند راوفور RAV4 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0238

۴۲۰/۰۰۰

۳۹۹/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند mvm x33 ایکس 33 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0448

۴۰۰/۰۰۰

۳۸۰/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند سوزوکی ویتارا آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0451

۴۴۷/۰۰۰

۴۲۴/۶۵۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند جک S5 اس 5 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0722

۴۲۰/۰۰۰

۳۹۹/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند چانگان cs35 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0775

۴۶۰/۰۰۰

۴۳۷/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند سانتافه2007-2012 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0816

۴۲۰/۰۰۰

۳۹۹/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند دانگ فنگ اچ سی کراس h30 cross آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0817

۴۳۵/۰۰۰

۴۱۳/۲۵۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند اوتلندر آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0823

۶۲۰/۰۰۰

۵۸۹/۰۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند توسان 2017-2018 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0827

۶۳۰/۰۰۰

۵۹۸/۵۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند اکتیون آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0922

۳۹۰/۰۰۰

۳۷۰/۵۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند موهاوی آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 0960

۴۵۵/۰۰۰

۴۳۲/۲۵۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند وراکروز IX55 آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 1016

۴۱۰/۰۰۰

۳۸۹/۵۰۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا

باربند رنو ساندرو استپ وی stepway آلومینیومی 6 تکه
کد کالا : 1156

۴۳۵/۰۰۰

۴۱۳/۲۵۰ تومان

فروشنده: چارچرخ کالا