لیست قیمت بادگیر،آفتابگیر و لوازم اسپرت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵