امکانات چارچرخ کالا

لوازم جانبی یاریس

چادر ماشین یاریس
کد محصول : 0374

قیمت : 235/000 تومان

چادر هاچ بک یاریس
کد محصول : 0822

قیمت : 220/000 تومان

کفی لاستیکی یاریس
کد محصول : 0375

قیمت : 106/000 تومان

کفی صندوق یاریس
کد محصول : 0392

قیمت : 95/000 تومان

کفی ماشین یاریس
کد محصول : 0638

قیمت : 145/000 تومان

کفی زیر پایی 3 بعدی یاریس
کد محصول : 1079

قیمت : 400/000 تومان

روکش صندلی مخملی یاریس
کد محصول : 1090

قیمت : 530/000 تومان

زنجیر چرخ یاریس
کد محصول : 0677

قیمت : 185/000 تومان

پشتیبانی و پیگیری سفارشات از طریق شبکه های مجازی ذیل :