امکانات چارچرخ کالا

لوازم جانبی سانتافه2007-2012

چادر ماشین سانتافه2007-2012
کد محصول : 0729

قیمت : 290/000 تومان

چاد رماشین سبک سانتافه2007-2012
کد محصول : 0730

قیمت : 160/000 تومان

قفل زاپاس سانتافه2007-2012
کد محصول : 0731

قیمت : 95/000 تومان

قفل چرخ سانتافه2007-2012
کد محصول : 0732

قیمت : 85/000 تومان

باربند سانتافه2007-2012
کد محصول : 0816

قیمت : 375/000 تومان

کفی زیر پایی موکتی سانتافه2007-2012
کد محصول : 0708

قیمت : 215/000 تومان

کفی ماشین 3 بعدی سانتافه2007-2012
کد محصول : 0709

قیمت : 445/000 تومان

کفی صندوق چرمی سانتافه2007-2012
کد محصول : 0733

قیمت : 105/000 تومان

کفی زیرپایی سانتافه2007-2012
کد محصول : 0734

قیمت : 106/000 تومان

روکش داشبورد سانتافه2007-2012
کد محصول : 1384

قیمت : 165/000 تومان

بادگیر سانتافه2007-2012
کد محصول : 0985

قیمت : 215/000 تومان

روکش صندلی سانتافه2007-2012
کد محصول : 1056

قیمت : 685/000 تومان

زنجیر چرخ ژله ای سانتافه2007-2012
کد محصول : 0735

قیمت : 685/000 تومان

زنجیر چرخ سانتافه2007-2012
کد محصول : 0736

قیمت : 245/000 تومان

پشتیبانی و پیگیری سفارشات از طریق شبکه های مجازی ذیل :