امکانات چارچرخ کالا

لوازم جانبی تیبا

چادر ماشین تیبا
کد محصول : 0038

قیمت : 125/000 تومان

چادر چهارفصل هاچ بک تیبا
کد محصول : 0279

قیمت : 135/000 تومان

قفل فرمان تیبا
کد محصول : 0041

قیمت : 95/000 تومان

قفل زاپاس تیبا
کد محصول : 0085

قیمت : 48/000 تومان

قفل پدال تیبا
کد محصول : 0089

قیمت : 58/000 تومان

کفی صندوق تیبا
کد محصول : 0039

قیمت : 58/000 تومان

کفی 3 بعدی تیبا
کد محصول : 0134

قیمت : 130/000 تومان

عایق درب موتور تیبا
کد محصول : 0040

قیمت : 48/000 تومان

داشبورد نمدی تیبا
کد محصول : 0042

قیمت : 48/000 تومان

نمد درب صندوق تیبا
کد محصول : 0086

قیمت : 48/000 تومان

دی فیوز تیبا
کد محصول : 0084

قیمت : 44/000 تومان

بادگیر4 تایی تیبا
کد محصول : 0087

قیمت : 85/000 تومان

گل پخشکن تیبا
کد محصول : 0088

قیمت : 48/000 تومان

زه دور گلگیر تیبا
کد محصول : 1351

قیمت : 39/000 تومان

پشتیبانی و پیگیری سفارشات از طریق شبکه های مجازی ذیل :