امکانات چارچرخ کالا

لوازم جانبی اسکالا

چادر ماشین اسکالا
کد محصول : 0576

قیمت : 245/000 تومان

کفی صندوق اسکالا
کد محصول : 0578

قیمت : 95/000 تومان

کفی زیرپایی اسکالا
کد محصول : 0577

قیمت : 96/000 تومان

زنجیر چرخ اسکالا
کد محصول : 0579

قیمت : 225/000 تومان

زنجیر چرخ ژله ای اسکالا
کد محصول : 0580

قیمت : 685/000 تومان

پشتیبانی و پیگیری سفارشات از طریق شبکه های مجازی ذیل :